หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียยนวัดศรีเขตนันทาราม จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีเขตนันทาราม วัดท่าเกวียน และวัดสามง่าม
กิจกรรมถวายพระพร ปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามได้จัดงานทำบุญและเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ “ศรีสุวรรณ รวมใจ”

ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น